Celovit pristop omogoča našim partnerjem vse storitev na enem mestu, z enim vodjem projekta oziroma skrbnikom.

Več kot 20-letne izkušnje iz različnih panog, velikosti organizacij, različnimi uporabniki … nam omogočajo bogat kapital znanja in izkušenj.

Naši sodelavci imajo znanja iz različnih področij in tehnologij, ki jih lahko združimo v odličnih digitalnih produktih.

DELA SE LOTIMO NAČRTNO IN SISTEMATIČNO

Naš delovni proces je sistematičen pristop k upravljanju opravil in projektov. Poenostavlja delovanje, povečuje učinkovitost in zmanjšuje napake. Avtomatiziramo rutinska opravila in nenehno optimiziramo proces, da presežemo pričakovanja naročnikov.

Z našim potekom dela dosledno in učinkovito zagotavljamo visokokakovostne rešitve.

Group 1281

Spoznamo naročnika in razumemo njegov poslovni model

Group 1282

Analiziramo stanje in izhodišča projekta, oblikujemo projektni tim

Group 1283

Razvijemo strategijo digitalnega nastopa

Group 1284

Zasnujemo koncept in razvijemo uporabniško izkušnjo ter uporabniški tok

Group 1285

Oblikujemo informacijsko arhitekturo in vsebine ter slog

Group 1286

Pripravimo predloge tehnologij in rešitev

Group 1287

Razvijemo digitalni produkt z izbrano tehnologijo in metodologijo dela

Group 1288

Izobrazimo uporabnike sistemov za upravljanje digitalnega produkta

Group 1289

Nudimo stalno podporo pri upravljanju in uporabi digitalnega produkta

Group 1290

Vzdržujemo in skrbimo za pravilno delovanje digitalnega produkta

NEKAJ PARTNERJEV, PRI KATERIH IZVAJAMO CELOVIT PRISTOP 

Partnerski odnos, ki ga razvijamo skozi leta omogoča odlično poznavanje poslovnih modelov naših kupcev. Poleg širokega nabora digitalnih produktov se nemalokrat zgodi, da se sodelovanje razširi tudi na druga področja.

Group 545

Dolgoletno sodelovanje s slovenskim oknom v svet je področje našega delovanja razširilo na področje spletne prisotnosti, razvoj digitalnih produktov, zalednih sistemov, oblikovanje priložnostnih tiskovin, celostno grafično podobo in še vrsto drugih produktov.

Luka_print_logozsp
LUKA_web_glasnik
Luka_print_corpo
Luka_print_women

svgexport 3

Skupina Slovenske železnice nam postavlja vedno nove izzive. Razvijamo spletna mesta skupine, razvijamo uporabniško izkušnjo za zunanje aplikacije, razvijamo digitalne produkte za namen digitalizacije procesov. Naše rešitve so dobrodošle tudi na področju grafičnega oblikovanja in znamčenja blagovne znamke.

emi_reference_web2023_2_SZ_8
emi_reference_web2023_2_SZ_9
Mask Group 103
ijpp

logo mok

Ena izmed največjih slovenskih občin nam zaupa razvoj digitalnih produktov, javne storitve e-uprave, digitalni PR, pripravo vsebin. Oblikujemo tudi celostne grafične rešitve, priložnostne publikacije in časopis KP-MOK.

MOK_web_zdravomesto
MOK_print_kpmok
MOK_web_eskupnost
MOK_web_kopersi

NAROČNIKI

NAM ZAUPAJO

S svojimi naročniki sklepamo dolgoročna partnerstva, ki omogočajo odlično razumevanje poslovnega modela in potreb. Delujemo v vseh industrijah, velikih in manjših sistemih, kot tudi v javni upravi.

Group 545

svgexport 1 1

svgexport 3

Group 368

actual it logo

marjetica nov

podpis

logo mok